Mikä on hypokoira?

MITEN HYPOKOIRA TOIMII?

Koirilla on erinomainen hajuaisti, ja sen avulla ne pystyvät erottamaan verensokerin vaihtelut ihon tuoksun mukaan. Koira voidaan opettaa ilmaisemaan matalat ja korkeat verensokerin vaihtelut omistajalleen. Näin koulutettua koiraa kutsutaan hypokoiraksi. Koiran on todettu kykenevän ilmaisemaan verensokerin vaihtelut jo ennekuin diabeetikko itse havaitsee hypoglykemian eli matalan verensokerin oireita.  Koira oppii ja pystyy ilmaisemaan myös korkeita verensokeriarvoja, nopeita verensokerin nousuja ja laskuja sekä ketoaineita.

KOIRAN HAJUTYÖSKENTELY

Koiran hajuaisti on vertaansa vailla. Tänä päivänä koiria käytetään paljon hyödyksi juurikin uskomattoman hajuaistin vuoksi. Tekniikka ei ole vielä kyennyt korvaamaan koiran kirsua hajutyöskentelyssä. Sama pätee myös hypokoiran kohdalla. Diabeetikolla on apuna monenlaisia laitteita verensokerin tason seurantaan, mutta siitä huolimatta koira pystyy merkkaamaan verensokerin vaihtelut jo ennenkuin tekniikka niihin reagoi.

HYPOKOIRAN HYÖTYJÄ

Koulutettu hypokoira havaitsee verensokerin vaihtelut ja ilmaisee ne diabeetikolle tai esim. diabeetikkolapsen vanhemmille, tuoden samalla helpotusta ja turvaa arkeen. Hypokoira mahdollistaa rauhallisemmat yöunet, tuo turvaa diabetesta sairastavan lapsen arkeen, esim. koulupäivien jälkeen, jos lapsi joutuu olemaan yksin kotona.

Koiralla on myös terapeuttinen vaikutus.  Se on tuki ja lohtu nuorelle diabeetikolle. Murrosikäisellä diabeetikolla on usein vaikeuksia hyvän hoitotasapainon löytämiseen, kun omaa sairautta ei haluta kertoa ystäville. Hypokoira helpottaa usein diabeteksestä puhumista, ja sen myötä tuo avoimuutta ja myönteisiä kokemuksia omistajalleen.

Samoin aikuisille ja yksin asuville hypokoira tuo paljon tukea ja turvaa ihan arkielämään. Lisäksi koira vaatii säännöllisen ulkoiluttamisen, mikä omalta osaltaan edistää diabeetikon terveyden ylläpitämistä ja liikuntaa.

MITÄ ON HYVÄ HUOMIOIDA, KUN MIETIT KOIRAN HANKINTAA HYPOKOIRAKSI

Kun alat suunnitella pennun hankintaa, on hyvä huomioida erilaisia asioita. Sinulla voi olla jo vankka kokemus koirista, mikä auttaa paljon hypokoiran koulutuksessa. Ensimmäistä koiraa hankkivan olisi hyvä miettiä asioita, mikä olisi minulle se sopiva rotu?

-Koulutetaanko koiraa aikuiselle vai lapselle?

-Millainen on koiran tuleva asuinympäristö, koti ja ulkoilu- sekä harrastusmahdollisuudet?

-Onko hyvä huomioida diabeetikon työ/harrastukset/opiskelu tms asioita rodun valinnassa?

Mikä rotu sopii hypokoiraksi?

Olet hankkimassa koiraa työtehtäviin, mutta samalla myös ehkä muihin harrastuksiin ja kumppaniksi arkeen. On tärkeää miettiä koiran rotutyypillisiä ominaisuuksia:

-Mihin käyttötarkoitukseen koira on alun perin jalostettu?

-Miten koiran rotutyypilliset ominaisuudet vaikuttavat koiran oppimiskykyyn, halukkuuteen tehdä yhteistyötä ohjaajan kanssa, kuinka se sopeutuu tehtävin ihmisten parissa?

-Onko rodussa arkuutta, ylivilkkautta tms tekijöitä, jotka on hyvä huomioida?-Koiran terveys, koulutettavuus ja työskentelymotivaatio ovat erittäin tärkeitä asioita, sekä myös koiran kyky rauhoittua tilanteissa

Hypokoirina toimii erittäin paljon eri rotuja, eniten noutajia. Emme suosittele mitään yksittäistä rotua, mutta koiralla tulee olla anatomiset ja fysiologiset mahdollisuudet työskennellä hajuaistillaan.

PENNUN HANKINTA

Eri rotuihin ja luotettaviin kasvattajiin on hyvä tutustua hyvissä ajoin. Mikäli olet hankkimassa ensimmäistä koiraa, kannattaa olla yhteydessä rotujärjestöön, sekä mahdollisesti muihin rotua harrastaviin  henkilöihin. Kasvattajan on pentua valitessa hyvä huomioida koiran tuleva työtehtävä, sekä kiinnittää huomiota koiran terveyteen, luonteeseen ja työmotivaatioon.

Kasvattaja yleensä tietää ja tuntee pentueensa parhaiten, ja osaa auttaa sinua pennun valinnassa. Pennun ei tarvitse olla pentulaatikon ”kingi” mutta ei myöskään se, joka hakeutuu omiin oloihin. Keskiverto pentu on yleensä se parhain valinta, luotettava ja osaava kasvattaja osaa tehdä valintoja. Pennun on hyvä olla ihmisen läheisyyteen hakeutuva kontaktia ottava koira, ja nenänkäyttöä voi pennuille alkaa harjoitella jo kasvattajan luona. On hyvä tutustua pennun vanhempiin, sekä tutkia myös isovanhempienkin tietoja, millaisia vanhemmat/sisarukset ovat luonteeltaan ja terveydeltään. Arkuus, ääniin reagointi, aggressiivisuus eivät ole hyviä asioita.

Ei ole väliä kumpaa sukupuolta koira on, se ei vaikuta koiran kykyyn toimia hypokoirana. Hormonaaliset muutokset ja hormonitoiminta ovat hyvin yksilöllistä, ja ne voivat toisinaan vaikuttaa koiran toimintaan tehtävissään. Tällöin voi miettiä onko kastraatio/sterilisointi hyvä vaihtoehto minun koiralleni.

MISSÄ VAIHEESSA MUKAAN KOULUTUKSEEN?

Suosittelemme koulutuksen aloittamista heti pentuna. Mikäli koirasi on rodultaan hitaasti kehittyvä/kypsyvä, on parempi aloittaa koulutus vähän myöhemmin.

MITÄ KANNATTAA TEHDÄ ENNEN KOULUTUKSEN ALOITTAMISTA?

Kannattaa panostaa koiran sosiaalistamiseen sekä peruskoulutukseen. Mikäli sinulla on ensimmäinen koira, suosittelen hakeutumaan pentukurssille, missä lähdetään opettelemaan arjen tottelevaisuutta positiivisin koulutusmenetelmin. Suosittelen lukemaan seuraavat kirjat:

*Rauhoittavat signaalit   Turid Rugaas

*Naksutinkoulutusta koirallesi  Morten Edgvet & Cecilia Koste (tätä kirjaa ei paineta enää, mutta sitä kannattaa kysellä tuttavilta, kirjastosta ym)