Miten koulutan hypokoiran?

Miten koulutan hypokoiran?

Hypokoiran koulutus tapahtuu kursseilla, minne voit osallistua koirasi kanssa. Koulutukset järjestetään ryhmissä, mutta koirakon oma eteneminen ja tavoitteet sekä vaatimukset huomioidaan yksilöllisesti. Hypokoiralle on tärkeä ominaisuus pystyä toimimaan kaikissa tilanteissa. Sen tulee pystyä ilmaisemaan verensokerin vaihteluita ja tarvittaessa hakemaan diabeetikolle apua. Tämän vuoksi hypokoiran tulee olla hyvin ympäristökoulutettu, jotta se kykenee toimimaan tehtävässään erilaisissa paikoissa.

Koulutuksemme on auditoitu selkeillä kriteereillä, ja läpäistyään koulutuksen koirakko valmistuu Hypokoira ry viralliseksi hypokoiraksi. Teemme koulutuksen alussa koulutussopimuksen.

Koulutuksen osa-alueet:

-Koirien käyttäytyminen ja sosiaalistaminen

-Kouluttajan vastuu koiran hyvinvoinnista

-Koirien kouluttaminen positiivisilla koulutusmenetelmillä

-Hajutunnistus ja -erottelu

-Erityistilanteiden ratkaiseminen

-Osatavoitteet, loppukokeet, seurantajaksot sekä Hypokoira näyttökoe

Hypokoiran voi kouluttaa itselle, lapselle tai puolisolle. Diabeetikon tulee osallistua lähijaksoille vain tiettyinä koulutuskertoina.

Hypokoiran ominaisuuksista ja vaatimuksista:

-Koira tulee olla rokotettu ja madotettu

-Koiran tulee olla perusterve

-Koiralla tulee olla valmiudet läpäistä koulutus

-Koira ei saa olla aggressiivinen

-Koiralla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot, ennen valmistumista hypokoiraksi suoritetaan Hypokoirien käytöstesti, missä mitataan koiran sosiaalisia taitoja eri ympäristöissä.

-Koiran on hyvä olla ihmisläheinen

-Koiran tulee osata rauhoittua

Virallisen Hypokoira ry:n hyväksymän hypokoiran tunnistaa siitä, että sillä on työskennellessään yllään hypokoiraliivi, jossa on virallinen hypokoiramerkki. Koirat on koulutettu käyttäytymään erilaisissa tilanteissa, julkisissa tiloissa ja liikenteessä asianmukaisesti aiheuttamatta häiriötä tai vaaratilanteita. Viralliset hypokoirat saavat kulkea käyttäjänsä kanssa myös elintarviketiloissa, kuten kaupoissa tai ravintoloissa.

Koirien ollessa työssään, niiden annetaan hoitaa tehtävänsä ilman häiriöitä eli koiria ei silloin yleensä saa silittää tai kutsua luokseen ilman omistajan lupaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koiran kanssa työskentelevän henkilön kanssa voi tarvittaessa jutella.