Tietosuojaseloste

Koirakoulu Kisman tietosuoja seloste

Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR mukaisesti.
Päivitetty 1.1.2022

Rekisterinpitäjä

 • Koirakoulu Kisma
 • Y-2514346-2
 • Osoite: Tupostie 35b 91800 Tyrnävä
 • Toimipaikka Vasrtatie 2 90440 Kempele
 • Puh. 0405435243
 • Sähköposti: koirakoulukisma@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 • Katja Sulkala 0405435243

Rekisterin nimi

Koirakoulu Kisman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Käsittelemme ja keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja kurssitietojen toimittamiseen asiakkaalle.

Hallin varauskalenterin kautta tulevat yhteystiedot hallin vuokraamiseen liittyvien asioiden hoitamiseen sekä laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Tiedot säilytetään asiakasrekisterissä kunkin kurssijakson ajan, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Keräämme tietoja hallivarauksen yhteydessä (nimi, osoite, puhelinnumero)
 • Ilmoittautumistietod kurssille google forms lomakkeen kautta (nimi, sähköposti, puhelinnumero, koiran tiedot)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisen lupaa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisen lupaa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Tarkastusoikeus

Rekisteröitynyt asiakas voi itse tarkistaa hänen rekisterissä olevat tiedot kirjautumalla nettisivuillemme tai pyytämällä rekisterinpitäjää näyttämään tiedot. Rekisteröimätön asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää näyttämään tiedot. Tällöin tarkistamme henkilöllisyyden virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, ajokortista tai passista. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Korjaamme pyydetyt tiedot mahdollisimman nopeasti. Tällöin asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.